PRACA
Zatrudnimy do pracy w Polsce (przylep k. Zielonej Góry) lub (i) w Niemczech:

Frezer CNC operator-programista, preferowane sterowanie Siemens ale to nie warunek - doświadczenie zawodowe i znajomość j. niemieckiego będzie bardzo dużym atutem.

Tokarz CNC operator-programista, preferowane sterowanie Siemens ale to nie warunek doświadczenie zawodowe i znajomość j. niemieckiego będzie bardzo dużym atutem.

Spawacz MIG, MAG, TIG doświadczenie zawodowe i znajomość j. niemieckiego będzie bardzo dużym atutem.

Ślusarz doświadczenie zawodowe i znajomość j. niemieckiego będzie bardzo dużym atutem.

Kierownik Kontraktu Exportowego - praktyczna znajomość branż: Obróbka Skrawaniem (znajomość rys. technicznego maszynowego), Spawalnictwo, Ślusarstwo. Bardzo dobra znajomość j. niemieckiego oraz doświadczenie na podobnym stanowisku jest głównym kryterium we współpracy.

Oferujemy bardzo korzystne wynagrodzenie, zakwaterowanie oraz w przypadku pracy za granicą, dojazdy do pracy samochodem służbowym na nasz koszt.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru najlepszych ofert.

Prosimy o zamieszczanie poniższej zgody w Państwa podaniach o pracę.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji* prowadzonej/nych przez WallraV Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przylep-Solidarności 86E, 66-015 Zielona Góra.

*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest WallraV Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przylep-Solidarności 86E, 66-015 Zielona Góra, wallrav@wallrav.com
2) Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Dane przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji bądź w ramach aktualnej i przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji).
5) Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 
 
all rights reserved (c) 2014 - WallraV sp. z o.o.
 
PL EN DE